Thursday, December 23, 2010

Rumah yang tidak dimasuki syaitan  • Rumah yang bersih
  • Penghuni membaca "Bismillah" ketika memasuki rumah
  • Sentiasa berzikir(ahli rumah menegakkan solat)
  • Panghuninya jujur dan memenuhi janji
  • Penghuninya memakan makanan yang halal (dan cara - mendapatkannya halal)
  • Penghuninya mengekalkan silaturahim (sentiasa mesra)
  • Rumah yang penghuninya berbakti kepada Ibu Bapa 

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...