Wednesday, August 10, 2011

Kepentingan Membina Keyakinan Diri

Pengertian Keyakinan & Keyakinan Diri
Keyakinan ialah kepercayaan yang tidak berbelah bagi. Keyakinan diri pula ialah kepercayaan bahawa dirinya boleh mengendalikan kehidupannya dengan baik serta segala cabaran yang dihadapi dengan jayanya.

Kepentingan Membina Keyakinan Diri

Kebolehan anda mengatasi segala halangan dalam hidup untuk mencapai kejayaan, banyak dipengaruhi oleh keyakinan diri anda. Ini bermakna lebih yakin anda terhadap diri anda serta masa hadapan anda, lebih terbukalah kejayaan untuk anda. 
 
Jenis-Jenis Keyakinan 

Pada hemat saya, terdapat 4 jenis keyakinan utama yang perlu kita miliki:
 • Keyakinan diri terhadap Tuhan dan keesaanNya
 • Keyakinan terhadap diri sendiri
 • Keyakinan diri sendiri terhadap orang lain
 • Keyakinan orang lain terhadap diri sendiri
Punca-Punca Utama Ketidakyakinan Diri
 • Tidak mempunyai matlamat yang jelas dalam hidup atau hala tuju yang tidak menentu / tidak jelas
 • Tidak mempunyai prinsip hidup yang mantap
 • Kurang pengetahuan, pengalaman dan pendedahan
 • Kurang kemahiran dan persediaan
 • Suka bergaul dengan orang-orang yang berfikiran negatif atau dilahirkan di kalangan orang-orang yang pesimis
 • Kemiskinan akibat kurangnya idea serta Sains Kejayaan Hidup
 • Berpenyakit kronik atau badan kerap kurang sihat / cergas

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...