Monday, September 9, 2013

Riadah Sukan Cara Rasulullah SAW

Riadah Sukan Cara Rasulullah SAW:

1) Memanah
2) Berkuda
3) Berenang
4) Gusti
5) Berlumba Lari

*** Dalam keghairahan berriadah dan bersukan, janganlah mengabaikan perkara yang dilarang syariat seperti mendedahkan aurat, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan selain lalai menunaikan kewajipan solat. Hindari acara sukan yang membabitkan perjudian

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...